Za…AUT! (2022.)

Šira javnost je iscrpno informirana o poremećaju iz spektra autizma (PSA) te su slijedom toga i zainteresirani, ali i manje zainteresirani, ili oni nesvjesni svog interesa, barem bazično educirani o PSA. Edukacija je put prema prevenciji pa nije bitno drukčije ni s odnosom prema osobama s PSA: tek nakon informiranja i educiranja o PSA, opća populacija može razviti i svijest o njemu, što je prevenira da neprimjereno reagira u susretu s osobama sa PSA, pogotovo u slučaju nepoželjnih ponašanja.


NAZIV PROJEKTA:

Za…AUT!

SREDSTVA ODOBRAVA:

Grad Zagreb

TRAJANJE:

01.03.2022. – 31.12.2022.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

15.000,00 KN