Podrška odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma u radnim aktivnostima (2022.)

Svrha projekta “Podrška odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma u radnim aktivnostima”, koju financijski pomaže Općina Kloštar Ivanić, je učiniti životne zajednice za osobe sa PSA samoodrživima, te doprinijeti njihovu socijalnom uključivanju pružanjem odgovarajuće podrške u radnim aktivnostima kako bi se povećala kvaliteta života osoba s poremećajem iz spektra autizma kroz razvoj dodatnih aktivnosti izvaninstitucionalne usluge socijalne skrbi.

Provedbom ovog projekta doprinijet će se zdravijoj prehrani korisnika stambenih zajednica Udruge, a osobama sa PSA omogućit će se sudjelovanju u radnim procesima. Ostvarit će se pružanje  primjera dobre prakse rehabilitacije osoba sa PSA kroz proizvodnju hrane, osvještavanje lokalne zajednice o sposobnostima i mogućnostima rada osoba sa PSA, sudjelovat će se na manifestacijama u organizaciji Općine Kloštar Ivanić i prezentirati vlastite proizvode, te će se djelovati na podizanje razine svijesti lokalne zajednice i opće javnosti o sposobnostima osoba sa PSA

NAZIV PROJEKTA:

Podrška odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma u radnim aktivnostima

SREDSTVA ODOBRAVA:

Općina Kloštar Ivanić

TRAJANJE:

01. 03. 2022. – 31. 12. 2022.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

4.996,00 HRK