Svakodnevna podrška odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma (2022.)

Posljednje dvije godine obilježene su pandemijskim uvjetima i čestim lockdown-ima, a što je bitno utjecalo na kvalitetu života svih, a posebice osoba smještenih izvan svojih obitelji. Tako su i korisnici naše zajednice u Mostarima, bili prisiljeni na periodičnu dugotrajniju izolaciju i mogućnost kretanja bila im je ograničena, a što je bitno utjecalo na kvalitetu njihova kako mentalnog, tako i tjelesnog zdravlja. U cilju podizanja razine kvalitete življenja odraslih osoba sa PSA smještenih u životnoj zajednici Mostari, redovito se organiziraju aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena prema njihovim individualnim mogućnostima i potrebama. Jedna od tih aktivnosti je i odlazak na izlete, a s ciljem privikavanja na situacije van njihove rutine i poticanja razvoja socijalnih vještina izvan stambenog prostora (upoznavanje okoline u lokalnoj zajednici, prirodnih i kulturnih znamenitosti, organizacija poludnevnih i dnevnih izleta, organizacija piknika), odnosno vještina ponašanja na javnim mjestima. Svime navedenim, a kroz provedbu ovog projekta, poticat će se razvoj osobnih snaga svakog korisnika pojedinačno.

NAZIV PROGRAMA:

Svakodnevna podrška odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma

SREDSTVA ODOBRAVA:

Općina Dubrava

TRAJANJE:

01. 01. 2022. – 31. 12. 2022.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

5.000,00 HRK