Autizam očekuje podršku zajednice

O autizmu se u Hrvatskoj još uvijek premalo zna i premalo se zajednica informira o teškoćama s kojima se autistični pojedinci susreću. Poznato je da postoji više vrsta poremećaja koji spadaju u područje autizma, kao što su dezintegrativni poremećaj djetinjstva, Rettov poremećaj, nespecifično razvojno-pervazivni poremećaj i Aspergerov poremećaj. Glavne karakteristike koje su uočene kod autistične djece su: nemogućnost uspostavljanja kontakata s ljudima, zakasnio razvoj govora, uporaba govora na nekomunikativan način (eholalija, metalalija), ponavljanje radnji, stereotipne igre, opsesivno inzistiranje na poštovanju određenog reda (sklonost rutini), nedostatak mašte i dobro mehaničko pamćenje.