Jačanje mentalnog zdravlja roditelja i mladih s poremećajem iz spektra autizma (2022.)

U svrhu jačanja mentalnog zdravlja i prevencije dugotrajnijih emocionalnih posljedica pružala se podrška obitelji. Kroz grupnu savjetodavnu podršku roditelji osoba, prvenstveno djece i mladih, s poremećajem iz spektra autizma (PSA) imali su priliku jačati roditeljske kompetencije te poticati razvoj vještina pozitivnog roditeljstva. Mladima s poremećajem iz spektra autizma pružala se individualna podrška prilikom uključivanja u slobodne aktivnosti u organizacijama iz lokalne zajednice s kojima Udruga ima ostvarenu suradnju, a prema njihovu izboru i interesu.


NAZIV PROJEKTA:

Obitelji djece sa PSA usmjerena rana intervencija

SREDSTVA ODOBRAVA:

Grad Zagreb

TRAJANJE:

01.08.2022. – 31.12.2022.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

20.000,00 KN