Program organiziranog stanovanja za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma (2023.)

U životnoj zajednici korisnike se podučava onome što je odraz potrebe i okolnosti u kojima osoba živi, odnosno uče ono što je funkcionalno. Metoda rada koja se koristi u radu s korisnicima je strukturirano podučavanje uz okolinsku podršku, putem koje korisnici uče koristiti svoje vještine samostalno. Cilj projekta jest podići razinu kvalitete življenja do najveće moguće mjere te razviti funkcionalne sposobnosti pojedinca za život u zajednici. Poticanje individualne kompetencije, kroz razvijanje vještina i prilagodbu okoline, težimo uvažavanju potrebe svakog pojedinog korisnika i njegovih jakih strana. U okviru stambene zajednice Mostari uređuje se i vrt. Aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena organiziraju se prema individualnim mogućnostima i potrebama korisnika, a koji s radovima nastalim na kreativnim radionicama onda sudjeluju na sajmovima u lokalnoj zajednici.


NAZIV PROJEKTA:

Program organiziranog stanovanja za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma

SREDSTVA ODOBRAVA:

Općina Dubrava

TRAJANJE:

01.01.2023. – 31.12.2023.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

700,00 EUR