Povezivanje i socijalno osnaživanje osoba sa PSA i njihovih roditelja (2023.)

Projekt je usmjeren na povezivanje osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA) mlađe životne dobi i njihovih roditelja s korisnicima životnih zajednica UAZ-a kroz strukturirane zajedničke aktivnosti.  Mlade sa PSA, posebice one koje će biti uključene u neki oblik organiziranog stanovanja potrebno je postepeno upoznavati s takvim načinom života. Ujedno, povezivanjem mladih sa PSA i njihovih roditelja s korisnicima životnih zajednica omogućit će se nove i različite aktivnosti, prevenirati izolacija te na taj način jačati mentalno zdravlje koje je značajno narušeno cjelokupnom situacijom u društvu. Uključivanjem u smislene, svrsishodne i interesom orijentirane aktivnosti pridonose raznolikim iskustvima, stjecanju životnih i funkcionalnih vještina i navika kao i uspostavljanju bolje kvalitete života.

NAZIV PROJEKTA:

Povezivanje i socijalno osnaživanje osoba sa PSA i njihovih roditelja

SREDSTVA ODOBRAVA:

Općina Kloštar Ivanić

TRAJANJE:

01.03.2023. – 31.12.2023. 

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

900,00 EUR