Korištenje tehnologije u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Bez obzira na teškoće u razvoju mnoga djeca i mladi imaju priliku razvijati digitalne kompetencije i matematičko-logičke kompetencije koje im mogu pomoći da budu uspješniji u školovanju i odabiru adekvatnog zanimanja prilagođenog njihovim kapacitetima. Na ovoj tribini raspravljalo se o načinima postizanja navedenih ciljeva kroz praktičnu primjenu komunikacijskih uređaja u radu s djecom s teškoćama. Edukativna tribina uključila je gostovanje stručnjakinja iz područja rada s djecom s teškoćama u razvoju. Na tribini je govorila Renata Šimunko, CARNET i projekt ATTEND, diplomirana lingvistica i informatologinja koja se osvrnula na projekt “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” – ATTEND koji ima cilj osigurati jednake obrazovne mogućnosti djeci s teškoćama u razvoju kroz opremanje odgojno-obrazovnih ustanova asistivnom tehnologijom i obrazovanjem njihovih djelatnika.