Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (2021. – 2023.)

Odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (članak 1., stavak 4., alineja 6.) uređuje se odobravanje financijskih sredstava iz javnih izvora putem institucionalne podrške koja predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade osigurat će se provedba dva prioritetna područja razvoja, neophodna za održivost stabilnosti te razvoj UAZ-a.

Navedenim radnim mjestima za koja se traži su/financiranje u iduće 3 godine osigurat će se kontinuirana provedba programa Udruge. Kao i većina udruga u Republici Hrvatskoj, i Udruga za autizam – Zagreb, suočava se s izazovom zadržavanja stručnih ljudskih resursa. U svrhu stabilizacije rada Udruge, potrebno je osigurati kontinuirani prostora za rad te je stoga ovom podrškom predviđeno i financiranje udjela u pokrivanju troškova ureda (najam, režije, knjigovodstveni servis). Udruga je trenutno na prekretnici organizacijskog razvoja te je uočena potreba za timskim planiranjem u svrhu njezina daljnjeg unapređenja rada i pružanja usluga. S tim ciljem dio sredstava se planira utrošiti za facilitirano Strateško planiranje, kako bi se izradila kvalitetna višegodišnja strategija razvoja udruge.

NAZIV PROGRAMA:

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

SREDSTVA ODOBRAVA:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

TRAJANJE:

01. 01. 2021. – 31. 12. 2023.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

210.918,00 HRK