Obitelji djece sa PSA usmjerena rana intervencija (2023.)

Projekt se bavi potrebama djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) rane i predškolske dobi i njihovih obitelji, a s ciljem osiguranja potrebne podrške za postizanje punog razvojnog potencijala. U fokusu projekta je pružanje rehabilitacijske usluge, koja će se odvijati u prostorijama Udruge, ali i obiteljskom domu te će biti uključeni svi članovi obitelji djeteta koje prima uslugu rane intervencije. Roditeljima će biti ponuđene i edukativne radionice, a u svrhu dodatnog jačanja njihovih roditeljskih kompetencija. Formirat će se grupa za djecu sa PSA predškolske dobi, kako bi imali priliku uvježbati socijalne vještine važne za kvalitetnu integraciju u redovni sustav odgoja i obrazovanja.


NAZIV PROJEKTA:

Obitelji djece sa PSA usmjerena rana intervencija

SREDSTVA ODOBRAVA:

Grad Zagreb

TRAJANJE:

01.08.2023. – 31.07.2024.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

4.300,00 EUR