ANKETA O DOSTUPNOSTI TERAPIJSKIH USLUGA ZA AUTISTIČNU DJECU I ODRASLE AUTISTIČNE OSOBE U SUSTAVIMA SOCIJALNE I JAVNE ZDRAVSTVENE SKRBI

Udruga ASK i udruga Sjena zajedno provode istraživanje kako bi dobili jasnu sliku o trenutnoj dostupnosti i kvaliteti terapijskih usluga za autističnu djecu i autistične odrasle osobe u sustavima socijalne skrbi, javne zdravstvene skrbi te u sklopu privatnih praksi. U provedbi istraživanja sudjeluju i stručnjakinje s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Upitnik je namijenjen odraslim autističnim osobama te roditeljima autistične djece koje žive na području grada Zagreba. Ako ste i autistična osoba i roditelj autističnog djeteta, molimo Vas da upitnik ispunite dva puta, jednom za sebe, jednom za dijete.

Odgovore na sva pitanja koja možete imati dobit ćete na email sva pitanja stojimo na raspolaganju na ask.podrska[at]gmail.com

VIše o ovom istraživanju, te sam upitnik nalazi se na ovoj poveznici.