Za aut

Projekt u fokusu ima promicanje prava osobama s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA), u urbanoj okolini, komunikaciji i tranzitu. Nastavak je to akcije osvještavanja opće populacije o autizmu u sklopu projekta „Budi AUT“, ali na lokalu, uz obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu te kroz predavanja i prezentacije stručnjaka i roditelja/skrbnika u jedinicama lokalne samouprave u blizini zagrebačkih ustanova i udruga koje skrbe o osobama sa PSA. Osvještavanjem opće populacije o potrebama i specifičnim izazovima s kojima se osobe sa PSA svakodnevno susreću, smanjuje se stigma u društvu kojoj su redovito izložene te se indirektno pruža podrška u očuvanju njihova mentalnog i općeg zdravlja, ali i njihovih obitelji.

Fotografija: Mirko Janković