„Supporting the Autism-Inclusive Development: Improving the Quality and Access to Community-Based Social Services for Persons with Autism“

Opći cilj projekta je promovirati socijalnu uključenost osoba s autizmom i povećati kvalitetu njihovog života u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kako bismo osigurali uvjete za maksimalnu sigurnost korisnika tijekom prijevoza te dostupnost usluga za osobe s autizmom u zajednici, bilo je potrebno omogućiti sredstva za kupnju novog kombi vozila koje bi uvelike doprinijelo poboljšanju kvalitete života i ostvarivanja prava osoba s autizmom na dostojanstven i aktivan život u zajednici. Vidi više

“Učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“

Prepoznavši problematiku i probleme s kojima se osobe s poremećajima iz autističnog spektra svakodnevno bore zajedno sa svojim obiteljima, izrađen je projekt koji će direktno utjecati na razvoj svijesti i stvaranju empatije djece i mladih osoba tipične populacije kroz edukativne radionice o pravima, mogućnostima i potrebama osoba s poremećajima iz autističnog spektra, te na povećanje mogućnosti uključivanja djece s poremećajima autističnog spektra u redovni sustav odgoja i obrazovanja kroz aktivnosti rane intervencije te edukacije roditelja djece s poremećajima autističnog spektra. Vidi više

Male puže za velike muže

Od samog osnivanja stambenih zajednica, Udruga je prepoznala dobre strane zdrave prehrane i ekološkog uzgoja kao sastavnice kvalitetnog i uravnoteženog razvoja svojih korisnika. Stambena zajednica u Mostarima, Vrbovečka Dubrava obuhvaća zemljište veličine 8000 m2, čiji je jedan dio iskorišten za uzgajanje hrane, a drugi dio za izradu senzoričkog parka u kojem osobe s autizmom mogu poboljšavati svoje senzomotoričke vještine. U 2015.godini, uzimajući u obzir mogućnosti i dobrobit korisnika, Udruga će preostali dio zemljišta iskoristiti za osnivanje uzgajališta puževa. Vidi više

Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice

S ciljem razvoja i osiguravanja dostupnosti izvaninstitucijskih usluga rane intervencije za djecu s poremećajem autističnog spektra te kako bi roditelji i djeca dobili odgovarajuću podršku koja može uvelike unaprijediti razvoj djece s poremećajima iz autističnog spektra, Udruga za autizam-Zagreb pokreće projekt „Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“. Vidi više

Služba podrške u obitelji

Opći cilj projekta je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba s autizmom, procesu deinstitucionalizacije te razvoju i proširenju mreže inovativnih i alternativnih socijalnih usluga veće kvalitete i dostupnosti osobama s autizmom. Vidi više

Projekt “Služba podrške u obitelji”

U ovogodišnji projekt "Služba podrške u obitelji" uvodi se inovativni model podrške pod nazivom „odmor skrbnika“, sa svrhom sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja stanja socijalne ugroženosti, emocionalne, mentalne i tjelesne iscrpljenosti skrbnika osobe s autizmom. Opći cilj projekta je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba s autizmom, procesu deinstitucionalizacije te razvoju i proširenju mreže inovativnih i alternativnih socijalnih usluga veće kvalitete i dostupnosti osobama s autizmom. Vidi više

Projekt “Kreativne radionice za osobe s autizmom”

Osobe s razvojnim poremećajima, naročito osobe s autizmom, imaju naglašene probleme senzomotoričke prirode što im ozbiljno narušava njihove mogućnosti spoznajnog razvoja, komunikacije i socijalizacije. S ciljem poticanja njihovog razvoja danas se koriste razne metode senzomotoričke integrativne stimulacije. Inovativnost ovog projekta sastoji se u individualiziranom pristupu i integrativnoj metodologiji koja se koristi za postizanje neglazbenih ciljeva kao što je razvoj senzoričke integracije, poticanje komunikacije, poboljšanje socijalnih vještina, smanjenje anksioznosti i repetitivnog ponašanja, poboljšanje kognitivnih i motoričkih sposobnosti, te podizanje razine svijesti o sebi i samopouzdanja osoba s autizmom. Vidi više

Projekt “Kad se vrijedne ruke slože, zdravo se jesti može“

Stambena zajednica u Mostarima, Vrbovečka Dubrava obuhvaća zemljište veličine 8000 m2, čiji je jedan dio iskorišten za uzgajanje hrane, a drugi dio za izradu senzoričkog parka u kojem osobe s autizmom mogu poboljšavati svoje senzomotoričke vještine. Od 2010. – 2013. godine kvaliteta rada, kvaliteta i količina proizvoda iz vrta su se povećali, te je Udruga, uzimajući u obzir mogućnosti i dobrobit korisnika, odlučila pokrenuti projekt osnivanja socijalnog poduzeća za ekološki uzgoj voća, povrća i začinskog bilja. Uključivanjem osoba s autizmom i njihovih roditelja, stručnjaka, volontera i članova lokalne zajednice u osnivanje i djelovanje socijalnog poduzeća rehabilitacijskog tipa, potiče se socijalna uključenost osoba s autizmom u lokalnu zajednicu na inovativan način. Vidi više