EU projekt – Naš plavi svijet

 anš plavi svijet

Naziv projekta:
Naš plavi svijet – osnivanje naše treće životne zajednice osoba iz spektra autizma

Broj ugovora: KK.08.1.3.04.0011
Korisnik: Udruga za autizam – Zagreb
Partner: Općina Dubrava
Ukupna vrijednost projekta: 8.203.779,22 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 8.203.779,22 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2020. do 01.01.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više o fondovima pronađite na: www.strukturnifondovi.hr .

Kratki opis projekta:
Ovim projektom će Udruga za autizam – Zagreb rekonstruirati i prenamijeniti: (a) zgradu stare škole u Gornjem Vukšincu u životnu zajednicu za 8 odraslih osoba (starijih od 18 godina) sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) i (b) pomoćni objekt u prostor za održavanje stručnih skupova te programa rane intervencije i dnevnih programa za djecu iz lokalne zajednice sa teškoćama u razvoju. U  Dubravi, u blizini gradske tržnice, uredit će i senzorički park namijenjen korisnicima životne zajednice u Gornjem Vukšincu i ostalim osobama sa PSA koji će im omogućiti jaču interakciju i slijedno bolju integraciju i socijalizaciju sa lokalnom zajednicom. Projekt će sa 29 rekonstruiranih infrastrukturnih jedinica pridonijeti realizaciji pokazatelja Poziva

Glavni cilj projekta:
Bespovratnim sredstvima iz ovog Poziva rekonstruirati zgradu stare škole u Gornjem Vukšincu prenamjenom u životnu zajednicu za 8 odraslih osoba sa PSA te tako podržati proces deinstitucionalizacije odraslih osoba sa PSA, pridonijeti smanjenju broja institucionaliziranih osoba sa PSA te omogućiti njihov proces socijalizacije i integracije u lokalnu zajednicu.
Dodatno, unaprijeđenjem infrastrukture odnosno pomoćnog objekta i senzoričkog parka osigurati   kontinuirano organiziranje programa rane intervencije za 2-5 djece uz prisustvo roditelja te dnevne programe za 4-8 odraslih štićenika. Osigurati i organizirati psihološka pomoć i podršku roditeljima i članovima obitelji osoba sa PSA.

Kontakt osoba za više informacija:
Anita Dražetić, voditeljica projekta
Email: uaz.zagreb[at]gmail.com Telefon: 01/2303-901