Korisni linkovi

Suočeni s administrativnim izazovima koji se nalaze pred svima onima koji se moraju uhvatiti u koštac s ostvarivanjem prava i usluga za osobe s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi, donosimo pregled korisnih linkova. Nadamo se da ćete neke korisne informacije i odgovore na svoja pitanja pronaći na ovom mjestu.

PRAVA

Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Pravo na besplatan prijevoz (ZET)

Znak pristupačnosti osobama s invaliditetom

Pravo na doplatak za djecu

Porezne olakšice za osobe s invaliditetom

Dio osobnog odbitka po osnovi invalidnosti

Rana razvojna podrška

Psihosocijalna podrška

Pomoć u kući

Naknada za troškove prijevoza

Naknada za ugroženog kupca energenata

Smještaj

Boravak

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Pravo na osobnu invalidninu

Organizirano stanovanje

Usluge asistencije osobama s invaliditetom

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Usluga izdavanja potvrda za osobe s invaliditetom na portalu e-Građani

Zajamčena minimalna naknada

Pravo na ortopedska i druga pomagala

Naknada za redovito studiranje

 

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o doplatku za djecu

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Pravilnik o znaku pristupačnosti

Sustav socijalne skrbi

Odluka o prograšenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada

 

OSTALO

Savjetovalište za autizam

Savez udruga za autizam Hrvatske

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Posebno izvješće: Zaštita prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra

Nastavno-klinički centar Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Centar za inkluzivne radne aktivnosti

Adresar pružatelja socijalnih usluga

PUŽ – Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”

Udruga ASK

Udruga Sunce