image/svg+xml

Udruga za autizam – Zagreb svoje projekte i programe realizira uz financijsku podršku koja dolazi iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave. Financiramo se i zahvaljujući donacijama poslovnog sektora, zaklada, te privatnih donacija. Osmišljavamo kako korisnicima i njihovim roditeljima i/li skrbnicima pružili točno ono što im treba.