Dnevni program

Godišnji plan i program rada u programu „Osnaživanje osoba s poremećajem iz spektra autizma i njihovih roditelja za život u zajednici kroz uključivanje u aktivnosti dnevnog programa bazira se na Programu rehabilitacije odraslih osoba s poremećajem iz spektra autizma (Ministarstvo prosvjete i športa, Zagreb, 1997) te procjeni korisnika (Psihoedukacijski profil za odrasle osobe s autizmom, Vineland ljestvica adaptivnog ponašanja, Lista za procjenu socijalne kompetentnosti odraslih osoba s IT i PSA, Procjena temeljnih vještina i aktivnosti – New England, The Assessment of Functional Living Skills Guide). Program je osmišljen uzimajući u obzir individualne karakteristike, sposobnosti i interese svakog pojedinog korisnika, kao i funkcioniranje grupe korisnika u cjelini te mišljenje i potrebe roditelja korisnika.

Cilj programa je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba sa PSA, povećanju njihove socijalne uključenosti i poboljšanju kvalitete života kroz sustavan rad s naglaskom na uspostavi funkcionalne komunikacije sa socijalnom okolinom, poticanje radnog odgoja te stavljanju u funkciju svih aspekata osobnosti osoba, te što uspješnije osamostaljivanje za svakodnevne životne aktivnosti i situacije, a samim time i uključivanje u svakodnevni život. Važna je modifikacija nepoželjnih ponašanja osoba sa PSA, odnosno potrebno je smanjiti utjecaj nepoželjnih ponašanja i okolinskih čimbenika na uspješnost i druge oblike socijalizacije u odnosu prema procijenjenom maksimumu njihovog adaptivnog potencijala. Ujedno, nužno je poticati osobno izražavanje, potrebu za druženjem, razvijati kreativnost te postići visoku razinu socijalizacije. Posebno je naglašena potreba da se omogući generalizacija stečenih znanja i vještina. Sadržaji, oblici i metode rada prilagođeni su individualnim potrebama polaznika skupine te usklađeni s razinom funkcioniranja svakog korisnika.

U Program se uključuju studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji u sklopu Programa realiziraju nastavne zadatke i aktivnosti u sklopu kolegija Praksa i Poučavanje osoba s poremećajem iz spektra autizma. Praksa se izvodi na temelju ostvarene suradnje UAZ-a i ERF-a.

Program sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

UAZ – Dnevni program, arhivska fotografija