Centar za socijalnu inkluziju Šibenik

Još poruka s rasprave ‘Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju’

Naime, odredbama Zakona o socijalnoj skrbi trebalo bi biti jasno definirano da je organizirano stanovanje izvaninstitucijska usluga, mora biti jasno da organizirano stanovanje nije smještaj. Javnosti se želi poslati poruka da postoji bitna razlika između smještaja i organiziranog stanovanja koje bi trebalo biti poticaj osobama s invaliditetom za život u zajednici. Želi se potaknuti mijenjanje zakonodavne regulative koja bi pojasnila da se radi o ljudima koji žive u većim ili manjim zajednicama, u skladu sa svojim željama i sklonostima.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

INKLUZIJA ŠIBENIK Javna rasprava ‘Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju’

Organizirano stanovanje je socijalna usluga koja omogućava život u zajednici osobama koje nemaju mogućnosti života u vlastitoj obitelji. Ovom se uslugom osigurava stambeno zbrinjavanje, zadovoljavanje životnih potreba ali i podrška koja je osobi s invaliditetom potrebna kako bi uspješno živjela u zajednici.

U svjetlu novog Zakona o osobnoj asistenciji, kojim se po prvi put osobama s intelektualnim teškoćama priznaje pravo na individualnu podršku, ali i prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku, raspravljalo se o promjenama koje su potrebne unutar usluge organiziranog stanovanja kako bi se prava osoba s intelektualnim teškoćama koje koriste uslugu organiziranog stanovanja izjednačila s pravima osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u zajednici.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

Održana javna rasprava: ‘Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju’

Igor Ružić, predsjednik Udruge za autizam – Zagreb kaže da je postojeća zakonska regulativa diskriminatorna i u suprotnosti s konvencijama i ostalim dokumentima koje je Republika Hrvatska prihvatila, kako pri primanju u Ujedinjene narode, tako i Europsku uniju. Bit ove inicijative je izjednačavanje korisnika kod državnih i nedržavnih pružatelja socijalnih usluga, s obzirom na to da je upravo to smisao deinstitucionlizacije, a koja je jedan od strateških prioriteta socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

Sudjelovali smo na javnoj raspravi „Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju“

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik organizirao je javnu raspravu pod nazivom „Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju“. Tom prigodom okupile su sve udruge uključene u Savez udruga pružatelja usluga organiziranog stanovanja, ali i predstavnici državnih pružatelja usluge, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, osobe s invaliditetom… Dr. sc. Marija Alfirev, članica… Vidi više