Dragan Lovrović

HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA: Predstavljen projekt KBC putovnica za osobe iz spektra autizma

Ispunjavanjem online upitnika roditelj/skrbnik osobe s poremećajem iz spektra autizma u bolničku putovnicu unosi podatke na koji način pristupiti pacijentu, kako izvesti pojedini pregled, kako će pacijent reagirati na određene podražaje i slično. Podaci prikupljeni u upitniku su tajni (poznati samo liječniku i osobi koja je upitnik ispunila). Nakon ispunjavanja upitnika, informacije se izdaju u obliku putovnice sa QR kodom, koji, nakon što ga skenira izabrani liječnik opće prakse, trajno se nalazi u e-kartonu pacijenta. Upitnik je kreiran suradnjom Karmen Lončarek i Dragana Lovrovića s Udrugom za skrb autističnih osoba Rijeka, ciljano za populaciju osoba s poremećajem iz spektra autizma.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

KBC Rijeka uvodi bolničke putovnice za osobe s autizmom

“Klinički bolnički centar Rijeka uvodi bolničke putovnice, u prvoj fazi za osobe s poremećajima iz spektra autizma, rečeno je na konferenciji za novinare.

To je novi, nestandardni dokument koji sažima ključne informacije o pojedinom zahtjevnom pacijentu. U slučaju osoba s poremećajima iz spektra autizma, obuhvaća način na koji ta osoba komunicira, posebno u slučaju kad ne govori ili se služi slikovnim znakovima. Bolničke putovnice su plave boje, formata A6.”

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku