Drogerie Markt

DM – Drogerie Markt uručio donaciju Udruzi za autizam-Zagreb za provedbu projekta “Rana intervencija za djecu s poteškoćama iz autističnog spektra”

U ponedjeljak, 24. listopada 2016. godine Udrugu za autizam-zagreb posjetio je gospodin Branimir Jularić, predstavnik DM – Drogerie Markta, koji je u sklopu inicijative „Jer sve smo to MI“ Udruzi omogućio pružanje usluga rane intervencije za djecu s poremećajima iz autističnog spektra u trajanju od 12 mjeseci. Vidi više