Hrvatska elektroprivreda d.d.

Budi AUT (2021.)

Opći cilj projekta bio je unaprijediti kvalitetu života osoba s poremećajem iz spektra autizma te doprinijeti njihovoj većoj socijalnoj uključenosti u lokalnoj zajednici. Svijest o samom poremećaju širila se prezentacijom mobilne instalacije, epidemiološkim uvjetima prilagođenim aktivnostima unutar nje same, i održavanjem stručnih predavanja o poremećaju iz spektra autizma (PSA), putem… Vidi više

„Budi AUT“ HEP

UAZ i HEP Hrvatska elektroprivreda d.d. odlučila donirati sredstva za realizaciju našeg projekta prijavljenog na natječaj za dodjelu donacija u 2021. godini – Svjetlo na zajedničkom putu. Projektom „Budi AUT“ pružamo neposredni doživljaj senzorne disfunkcije koja je jedna od značajki poremećaja iz spektra autizma (PSA). Vidi više

Zahvala Hrvatskoj elektroprivredi d.d na donaciji

Zahvaljujemo se Hrvatskoj elektroprivredi d.d koja nas je je u svojoj akciji  „Svjetlo na zajedničkom putu“  odabrala za sufinaciranje i time unaprijedila živote naših korisnika u našim stambenim zajednicama . Svjetlo na zajedničkom putu… Vidi više