Ljubičasti dan

Održano stručno predavanje o epilepsiji u životnoj i stambenoj zajednici „Kuća za kućnu sreću“

U životnoj i stambenoj zajednici „Kuća za kućnu sreću“ u Mostarima, Vrbovečka Dubrava, danas je upriličeno stručno predavanje na temu „Živjeti sa epilepsijom i neurološki aspekti autističnog poremećaja“, doktora neurologije Vlatka Šulentića, spec.neurologije iz kliničke bolnice Rebro. Predavanje je namijenjeno roditeljima/skrbnicima osoba s autizmom te djelatnicima koji rade u podršci osoba s autizmom i njihovih obitelji. Vidi više