Marija Alfirev

Još poruka s rasprave ‘Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju’

Naime, odredbama Zakona o socijalnoj skrbi trebalo bi biti jasno definirano da je organizirano stanovanje izvaninstitucijska usluga, mora biti jasno da organizirano stanovanje nije smještaj. Javnosti se želi poslati poruka da postoji bitna razlika između smještaja i organiziranog stanovanja koje bi trebalo biti poticaj osobama s invaliditetom za život u zajednici. Želi se potaknuti mijenjanje zakonodavne regulative koja bi pojasnila da se radi o ljudima koji žive u većim ili manjim zajednicama, u skladu sa svojim željama i sklonostima.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

INKLUZIJA ŠIBENIK Javna rasprava ‘Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju’

Organizirano stanovanje je socijalna usluga koja omogućava život u zajednici osobama koje nemaju mogućnosti života u vlastitoj obitelji. Ovom se uslugom osigurava stambeno zbrinjavanje, zadovoljavanje životnih potreba ali i podrška koja je osobi s invaliditetom potrebna kako bi uspješno živjela u zajednici.

U svjetlu novog Zakona o osobnoj asistenciji, kojim se po prvi put osobama s intelektualnim teškoćama priznaje pravo na individualnu podršku, ali i prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku, raspravljalo se o promjenama koje su potrebne unutar usluge organiziranog stanovanja kako bi se prava osoba s intelektualnim teškoćama koje koriste uslugu organiziranog stanovanja izjednačila s pravima osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u zajednici.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

Održana javna rasprava: ‘Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju’

Igor Ružić, predsjednik Udruge za autizam – Zagreb kaže da je postojeća zakonska regulativa diskriminatorna i u suprotnosti s konvencijama i ostalim dokumentima koje je Republika Hrvatska prihvatila, kako pri primanju u Ujedinjene narode, tako i Europsku uniju. Bit ove inicijative je izjednačavanje korisnika kod državnih i nedržavnih pružatelja socijalnih usluga, s obzirom na to da je upravo to smisao deinstitucionlizacije, a koja je jedan od strateških prioriteta socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

Sudjelovali smo na javnoj raspravi „Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju“

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik organizirao je javnu raspravu pod nazivom „Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju“. Tom prigodom okupile su sve udruge uključene u Savez udruga pružatelja usluga organiziranog stanovanja, ali i predstavnici državnih pružatelja usluge, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, osobe s invaliditetom… Dr. sc. Marija Alfirev, članica… Vidi više

HRVATSKI SABOR – Okrugli stol Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

U ovom zakonu stvari se moraju promijeniti oko sudjelovanje korisnika u plaćanju cijene usluge. To je ono što čini diskriminaciju. Primjerice, ljudi koji žive u organiziranom stanovanju ne bi više ni za koji novac otišli živjeti u ustanovu. Zašto? Zato što unatoč malim sredstvima koja su u stvarnosti nedovoljna, udruge zahvaljujući različitim projektima i kretivnosti, ljudima otvaraju puteve prema svijetu rada, prema svijetu slobodnog vremena. Mi izjednačavamo mogućnosti.  Gospođa koja ima 40 godina i koja živi u organiziranom stanovanju radi preko ugovora o radu kod nas u Šibeniku. Prema sadašnjem Zakonu o socijalnoj skrbi, ona mora svim svojim sredstvima sudjelovati u cijeni usluga. Je li to pošteno, je li to uredu?

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja inicirao Okrugli stol Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

29. lipnja 2023. održan je Okrugli stol Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora koji je inicirao Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja. U ime inicijatora, prisutni su bili: Dr. sc. Bojana Rozman, predsjednica savjeta, Dr. sc. Marija Alfirev, članica saveza i ravnateljica Centra za socijalnu inkluziju – Šibenik… Vidi više

Na okruglom stolu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku raspravljano o budućnosti usluge organiziranog stanovanja za osobe s invaliditetom

Kako bi usluga organiziranog stanovanja ostala izvaninstitucionalni oblik usluge podrške za život u zajednici, predstavnici Saveza smatraju da je nužno promijeniti odnos prema istoj te se u njenom reguliranju odmaknuti od usluge smještaja, a približiti usluzi osobne asistencije. Prije svega ističu diskriminaciju zbog neujednačenosti cijene između državnih i nedržavnih pružatelja ove usluge te smatraju da ona mora biti jedinstvena za sve pružatelje usluge unutar mreže socijalnih usluga.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku