udruga ASK

ANKETA O DOSTUPNOSTI TERAPIJSKIH USLUGA ZA AUTISTIČNU DJECU I ODRASLE AUTISTIČNE OSOBE U SUSTAVIMA SOCIJALNE I JAVNE ZDRAVSTVENE SKRBI

Udruga ASK i udruga Sjena zajedno provode istraživanje kako bi dobili jasnu sliku o trenutnoj dostupnosti i kvaliteti terapijskih usluga za autističnu djecu i autistične odrasle osobe u sustavima socijalne skrbi, javne zdravstvene skrbi te u sklopu privatnih praksi. U provedbi istraživanja sudjeluju i stručnjakinje s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Upitnik je namijenjen odraslim autističnim osobama te roditeljima autistične djece koje žive na području grada Zagreba. Ako ste i autistična osoba i roditelj autističnog djeteta, molimo Vas da upitnik ispunite dva puta, jednom za sebe, jednom za dijete.

Odgovore na sva pitanja koja možete imati dobit ćete na email sva pitanja stojimo na raspolaganju na ask.podrska[at]gmail.com

VIše o ovom istraživanju, te sam upitnik nalazi se na ovoj poveznici.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku

Autizam se ne vidi uvijek izvana i sustav ne zna što bi s autističnim osobama: “Ništa o nama bez nas”

Autizam se izvana ne vidi uvijek pa se zbog toga ne mogu ni vidjeti izazovi koje osoba može imati. Radi toga često dolazi do krive interpretacije ponašanja autističnih osoba.

“Ako smo govoreći i inteligencijom maskiramo svoj autizam za društvo oko nas mi smo samo netko tko je lijen, izvlači se i traži privilegije i koga treba samo malo više stisnuti i prisiliti da bude kao neautistična osoba. Ako smo negovoreći ili ne možemo i nismo u stanju maskirati svoj autizam za društvo smo teški, nesuradljivi, neintelignetni i stavlja nas se u posebne i specijalne sustave”, kažu iz Inicijative ASK i dodaju kako je autizam uvijek bilo stanje na koje se gledalo i o kojem se pričalo izvana.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku