URIHO

Poziv na obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u KD Vatroslav Lisinski

Pozivamo vas na obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koje će se održati u utorak, 1. prosinca 2015.godine u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski s početkom u 15 sati. U sklopu izložbe radova Udruga za autizam-Zagreb će imati svoj promotivno-izložbeni štand na kojem će se predstavljati radovi korisnika u okviru projekata i programa, te djelovanje Udruge u području pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s autizmom i njihove roditelje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Vidi više