Zaklada Hrvatska za djecu

Rana intervencija za djecu s poremećajem iz spektra autizma (2024.)

Rana intervencija je društvena investicija u rano učenje djece s razvojnim rizicima, razvojnim odstupanjima ili teškoćama u razvoju. Kod nekih će podrška biti potrebna i kasnije, ali valja imati na umu da rana i adekvatna podrška mijenja obrazovne i životne šanse, razinu društvene uključenosti djece s teškoćama u razvoju, kao… Vidi više

STEM radionica

Robotika, programiranje i game dizajn, sve su to teme kojima se bavimo na našim STEM radionicama uz pomoć ekipe iz STEM ZA SVE. Sva djeca imaju benefite uključivanjem u aktivnosti koje potiču njihove interese, gdje mogu razvijati svoju kreativnost, učiti na njima primjeren način. Naši polaznici radionice… Vidi više

Zaklada “Hrvatska za djecu” i STEM

Zahvaljujući financijskoj podršci koju nam pruža Zaklada “Hrvatska za djecu”, STEM radionice se nastavljaju, a zbog specifičnih potreba korisnika, aktivnosti se provode u manjim grupama prema unaprijed definiranom rasporedu. Radionice ostvarujemo zahvaljujući ekipi iz STEM ZA SVE, a provodimo ih metodamama poučavanja i primjenom… Vidi više

STEM za naše korisnike

Osnaživanje djece s poremećajem iz spektra autizma kroz učenje i igru, projekt je koji realiziramo uz financijsku podršku koju pruža Zaklada “Hrvatska za djecu”. Izvanškolske aktivnosti imaju vrlo važnu ulogu u stjecanju iskustava, kompetencija, razvijanju socijalnih i emocionalnih vještina, radnih navika, odgovornosti, te potiču samopouzdanje i motivaciju… Vidi više

Završio prvi ciklus STEM radionica

Upravo smo završili prvi ciklus super zabavnih i poučnih STEM radionica. Projekt financira Zaklada “Hrvatska za djecu”, a radionice provodi Institut za STEM edukaciju – STEM u vrtiću Nastavljamo u rujnu! STEM za sve… Vidi više

Osnaživanje osoba s poremećajem iz spektra autizma i njihovih roditelja za život u zajednici kroz uključivanje u aktivnosti dnevnog programa (2020. – 2023.)

Kroz dnevni program, odnosno kroz edukacijsko-rehabilitacijski rad, mladim osobama sa PSA se omogućuje učenje/osamostaljivanje u svakodnevnim životnim aktivnostima. Uključivanjem u program dolazi do prevencije izolacije i institucionalizacije mladih osoba sa PSA, poboljšanja kvalitete života i mentalnog zdravlja, održavanja psihofizičkog zdravlja, poticanja funkcionalnih i adaptivnih ponašanja, poticanja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina… Vidi više