Zaklada ICF

KINEZITERAPIJA ZA ODRASLE OSOBE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA (2022.)

Kao udruga roditelja, koja od 1997. svojim programima doprinosi sprečavanju institucionalizacije osoba sa PSA te nastoji svojim primjerom doprinijeti procesu deinstitucionalizacije, razvoju i proširenju mreže socijalnih usluga, kao i njihovoj boljoj kvaliteti i dostupnosti za osobe sa PSA na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, svjedoci smo kako se mala… Vidi više

Umjetnost za autizam – kreativne radionice za osobe s PSA (2021.)

Kako bi se odgovorilo na potrebe osoba s PSA na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te osigurala što bolja kvaliteta života, odnosno utjecalo na njihovo mentalno zdravlje Udruga za autizam – Zagreb, osigurana je provedba likovnih i glazbenih radionica uz financijsku podršku Zaklade ICF. Vidi više

Za ovaj projekt trebala je izuzetna hrabrost; o ovome se često snimaju filmovi, ali autizam je puno više i teže od toga

Hm, znamo li koliko je prepoznata težina cerebralne paralize, intelektualnih teškoća, ADHD-a, ili nekog drugog razvojnog poremećaja? Ima li javnost dovoljno, jednako, više ili manje sluha za njih nego za autizam? Recimo ovako: javnost ima sluha za autizam, ali nema za specifičnosti autizma. Poremećaj iz spektra autizma je neurorazvojni poremećaj kojeg karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji odnosno interakciji te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja , interesa i aktivnosti. Važno je naglasiti da se radi o razvojnom poremećaju čija se klinička slika u pojedinca tijekom  života mijenja, što znači da je nužno drukčije odgovarati na potrebe osoba s PSA u različitim fazama života.   Govorimo o spektru poremećaja odnosno o izrazito heterogenoj kategoriji koja ujedinjuje različite manifestacije i težinu istog poremećaja.

Tekst možete pročitati OVDJE ili ga preuzeti u PDF obliku