Članstvo

Prema čl. 9. statuta Udruge članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba sukladna Zakonu o Udrugama i Statutu Udruge za autizam – Zagreb. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a članom Udruge postaje se upisom u Registar članova i plaćanjem članarine.

Prema čl. 10. statuta Udruge članstvo Udruge čine: redovni članovi, nominalni članovi, podupirući – suradni članovi i počasni članovi.

 

  • Redovni članovi su zakonski zastupnici ili skrbnici osoba s poremećajem iz spektra autizma, osobe koje u užoj obitelji imaju osobu s poremećajem iz spektra autizma i druge osobe koje redovito uplaćuju članarinu i aktivno sudjeluju u radu Udruge.
  • Nominalni članovi su osobe s poremećajem iz spektra autizma.
  • Podupirući – suradni članovi  su stručnjaci raznih struka koji prihvaćaju odredbe ovog Statuta i doprinose radu Udruge  i podupiru njezin rad.

 

Član Udruge može biti  svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut i program rada Udruge.

Želite li dati svoj doprinos osnaživanju Udruge te pomoći djeci i odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma, možete to učiniti članstvom ili suradnjom s Udrugom. Vaš doprinos nam je dragocjen!

Pristupnica